דף הבית
פורומים
חדשות
תוכן
עצומות
מדריכים
סקרים
וידאו
בלוגים
יומן
הורדות
דרושים
צור קשר
  ברוך הבא אורח, התחבר ו הצטרף עכשיו!  
   
   תפריט ניווט מהיר

הצג הכל | סגור הכל

 
   חיפוש

חיפוש מתקדם
 
   סקר מהיר
האם לרשות הטבע והגנים מותר לאכוף נסיעה בחוף תוך שהם בעצמם נוסעים שם על פי חוק אכיפה

מותר להם
אסור להם
על כל דוח שירשמו גם לעצמםתוצאות הסקר
ארכיון סקרים

הצבעות: 148
תגובות: 0
 
   פרסום מערכת


 


ספטמבר 30, 2008 06:07 PM IDT

תקנון השימוש באתר

3021 צפיות
הדפס עמוד זה   ייצא לפורמט של PDF   שלח למייל של חבר  התקנון המוצג להלן עשוי להשתנות מעת לעת ללא כל הודעה מוקדמת.

הבהרה משפטית לתקנון האתר והפורום:
שים לב, לפני נקיטת כל פעולה ואו קבלת החלטה מחייבת. אין במידע המצוי באתר משום תחליף ליועץ משפטי פרטני או חלק ממנו ואין להסתמך על האמור מבלי לתייעץ בעורך דין המתמחה והעוסק בתחום עניינך.
תוכן האתר מוצג למטרת מידע בלבד. לקוחות האתר ו/או המבקרים באתר ו/או כל אדם אחר,  לא יפעלו או ימנעו מפעולה, על בסיס דברים או מצגות שעולים באתר ו/או עקב תוכן האתר או חלק מתוכנו ומצגותיו, לפני שפעלו לשם בחינת פעולתם או אי פעולתם על בסיס יעוץ מקצועי במפגש ו/או ייעוץ משפטי ו/או מקצועי מתאים. בכל מקרה, אין להסתמך בשום צורה או דרך על חלק ממרכיבי האתר ו/או מכלול האמור בו לשם קביעת דרכי פעולה ו/או הימנעות מדרכי פעולה.
הצפייה באתר, בחלקו או במלואו, ו/או כל התקשרות אחרת המתאפשרת דרכו לא תיחשב כחלק משירות מקצועי מחייב.
בעלי האתר ועורכיו מסירים מעצמם כל אחריות וכן על תוכן של צד שלישי, שניתן להגיע אליו כתוצאה מצפייה באתר.
בעלי האתר ועורכיו מסירים מעצמם כל אחריות על פעולות שינקטו או שלא ינקטו על בסיס תוכן האתר, או על בסיס התקשרות אחרת עמו כגון אינטרנט, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, טלפון, דואר או פגישה בין אם בע"פ ובין אם בכתב.
בעלי האתר ועורכיו מסירים מעצמם כל אחריות ואינם מתחייבים כי השירותים שהינם נותנים יתאימו לצרכי המבקש/ת ו/או שהשירות יתאם את דרישות הממציא ו/או שהשירות יהיה בזמן מוגדר ו/או שיהיה חסר תקלות, שגיאות ו/או שלא יופרע ו/או שיהיה חסין ומאובטח ו/או שתוצאות השירות תהינה מדויקות  או שניתן לסמוך עליהן ו/או שאיכות השירות או המידע יתאם לציפיותיו של הפונה לקבלת שירות.
כל שירות האמור באתר זה לא יחשב כשירות, אלא, אם כן הגיע מבקש השירות למפגש עם מי מבעלי המקצוע של האתר.
כל מידע המועבר לבעלי האתר ע"י ממציא ו/או ע"י פונה אחר, בין אם בע"פ ובין אם בכתב דרך אינטרנט, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, טלפון, דואר או פגישה צריך להיות בלתי מסווג או מגובה בחוזה סודיות בין נותן השירות לפונה, שיחתם לפני העברת המידע. העברת מידע ללא חוזה סודיות כמוזכר לעיל משחררת את נותן השירות מכל תביעה או הפסדים הנובעים מהעברת המידע.
מידע תוכן האתר - זכויות יוצרים ומקור התוכן:
האתר מוגן בזכויות יוצרים. כל הזכויות שמורות.
אסור לשכפל, להעתיק, למכור, או לנצל עבור שימוש מסחרי כלשהו, שום חלק של השירות, של תוכן האתר או של השימוש באתר.
העתקת התוכן מהאתר מורשה בתנאים הבאים, תוכן מועותק יקושר אלנו בנוסך הבא תחת הכתובות להלן,
- פרט זה בא לשמור על שרשרת המקור גם אם תוכן המופיע באתרנו אך מקושר לאתר המקור.
ראה דוגמא לקישור באתרך:>>> [המידע מאתר, אזהרה צרכנית: 
http://www.warning.org.il]

 הבהרה מיוחדת לפורום האתר:
תקנון זה אינו גורע או פוסח על תקנון האתר ובכל מקרה כל סעיף הינו מצטבר לתקנון ראשי לאתר.

חוק מספר אחד!
בעניין הוט: פורום זה אינו מהווה מקום התגוננות בהצתדקות לאנשים אשר התחברו באופן לא חוקי לרשת הכבלים! אם זאת יוכלו להסתייע במידע המצוי פה כדי להעזר השכלתית משפטית לשכור עורך דין דרך האתר וכ'.
בעניין חברות אחרות: כנ"ל!

חוק מספר שתיים!
יש חובה לכבד אחד את השני והכלל בקהילה כבוד ואחווה ואסור בתכלית האיסור להשתמש במילים פוגעות גזעניות או מסיתות.

חוק מספר שלוש!
אנשי חברות שבמחאה או בכלל אשר נרשמים ב- אזהרה צרכנית מחוייבים להזדהות בכרטיס אישי כנציגי חברה אליה הם משויכים כגון, הוט או פלאפון ואו כביש 6 וכו'... ללא קישור לאתר חוץ.
במידת האפשרויות יוקצה לוגו חברה במאגר דמויות אישיות לצורך בחירת דמות אישית. ניתן לקשר תמונה מחוץ לאתר והגישה לעדכון דמות אישית הינה דרך כרטיס אישי בפורומים.
לכל נציג מחברה כל שתהיה יצמד ע"י הנהלת האתר תג זיהוי מילולי למשל: "נציג הוט". לדוגמא.
נציגי חברות יורשו להשיב בפורומים רק לאחר קבלת רשות מפורשת מהנהלת האתר שבצידם יהיה הסכם ברור מה מותר.
לנציגי חברות אסור להשפיע כדי לשנות רצון הנפגעים מהחלטתם במידה ואלה בחרו בהגשת תביעה משפטית! וזה כולל את המסרים האישיים ואו בכל דרך שהתאפשרה או נוצרה דרך האתר.
לנציגי חברות אסור לפתוח בלוג אישי או עצומה ואו לכתוב באזורים החופשיים ללא אישור בכתב במפורש! למעט בפורומים בהתאם להרשאה שניתנה בכתב!
מתן רשות לנציגי חברות הינה מחווה נסיונית של רצון טוב מצד האתר כדי ליצור איזון מערכתי.
אזהרה: מי שיבחר להפר התקנון או להישאר סמוי ויתגלה בהמשך יחסם מהפורום ומהאתר לצמיתות!


פנייה לסגל האתר,
מנהלי פורומים עו"ד וכו' מתבקשים לשתף פעולה ולסייע בהשלמת התקנון...
לצורך המשך עדכון התקנון בסעיפים מגבילים ואו מכוונים.
למסייעים אנא פנו באמצעות מסר אישי.
תודה.


התקנון יתעדכן בהתאם לההתפתחות והצורך...
עיון בתקנון הפורום הינו חובה!


 


האתר יעשה הכל כדי לשמור על חוקי מדינת ישראל
מצאת באתר תוכן המהווה עבירה על החוק, אנא דווחו לנו.זכויות יוצרים על ידי © אזהרה צרכנית
כל הזכויות שמורות.


קטגוריה: מערכת האתר
תאגים: תקנון, חוקי האתר
מועדף: Share/Save/Bookmark

[ חזור אחורה ]
 
  
דף הבית · פורומים · בלוגים · עצומה · קח באנר · הודעות לתקשורת · קח באנר ·דרושים · אודות · תקנון
 
   
זכויות יוצרים ® 2003 "נרו יאיר" כל הזכויות שמורות.
 
Powered By PHPNuke :: Hebrew Translation & Coding By Nukeall  עיצוב תרגום וישור לעברית Neroyair & Berlo